Cần bán 2 mảnh đất mặt ngõ Đằng Hải, Hải An, lô 45m2 và 48m2, ngõ 2,9m ô tô 5 tạ đỗ cửa. Gần trường chợ, UBND Hải An.
Giá 2x tr/m2

Lô 48m2 ngang 4,5m, hướng nam, ngõ nông ô tô đỗ cửa

Lô 45m2 ngang 4,25m, hướng nam, 2 mặt ngõ, ngõ sâu ô tô đỗ cửa vào đất.

Vị trí các lô đều gần chợ Lũng Đông, gần UBND quận Hải An, trường học.

Liên hệ ngay 0368.05.3993 / 091.102.1248 / 0948.667.655
https://haiphong.land

For sale 2 plots of land in Dang Hai, Hai An lanes, lots of 45m2 and 48m2, lanes of 2.9m, 5 quintal cars parked at the door. Near market, Hai An People’s Committee.
Price 2x million/m2

  • Lot 48m2, 4.5m wide, south facing, parking in a shallow alley
  • Lot 45m2, 4.25m wide, south facing, 2 lanes, deep alley for cars to park the door to the land.

Locations of the lots are near Lung Dong market, near Hai An District People’s Committee, schools.

Contact rates